Accounts

Free Trial

Shiatsu au studio

60 euros

environ 1 heure

Forfait 5 séances - 285 euros

Forfait 10 séances - 530 euros

Shiatsu assis au studio

25 euros

entre 10 et 15 minutes

Forfait 5 séances - 110 euros

Forfait  10 séances - 180 euros

Shiatsu assis en entreprise

Nous contacter

ki5@ki5.fr ou au 06 80 70 64 97Accounts

Free Trial

Shiatsu à domicile

75 euros

1 heure environ

Forfait 5 séances - 360 euros

Forfait 10 séances - 680 euros