Accounts

Free Trial

Shiatsu Masunaga au studio

65 euros

environ 1 heure

Forfait 5 séances - 310 euros

Forfait 10 séances - 580 euros

Shiatsu assis au studio

25 euros

entre 10 et 15 minutes

Forfait 5 séances - 110 euros

Forfait  10 séances - 180 euros

Shiatsu assis ou Masunaga

en entreprise

Nous contacter

ki5@ki5.fr ou au 06 80 70 64 97Accounts

Free Trial

Shiatsu Masunaga à domicile

85 euros

1 heure environ

Forfait 5 séances - 410 euros

Forfait 10 séances - 780 euros